• Học phần được đặt trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xã hội,… Học phần nhằm trang bị cho sinh viên:

  1. Những nhận thức sâu sắc về các vấn đề lý luận trong lĩnh vực lễ hội, sự kiện và khai thác lễ hội, sự kiện trong kinh doanh du lịch trên thế giới và ở Việt Nam; Về phương pháp lập kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện; Về xây dựng chiến lược marketing lễ hội, sự kiện và; Về quản trị công tác tổ chức lễ hội, sự kiện.
  2. Đồng thời, học phần cũng rèn luyện kỹ năng thực hành cho  sinh viên về công tác tổ chức sự kiện. Để sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể tổ chức được các lễ hội, sự kiện có qui mô địa phương/ quốc gia/quốc tế cho các điểm đến; cho các cơ quan đoàn thể, cho các doanh nghiệp. 
  Khách truy cậpSelf enrolment
 • Khóa học này được tạo cho hai lớp Tổ chức lãnh thổ du lịch học kỳ I năm học 2013 - 2014 Lễ hội và sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế xã hội và cá nhân ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Lễ hội và sự kiện đã khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển du lịch thời kỳ đương đại, vì vậy nó ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp du lịch, các điểm đến và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp và các cơ quan đoàn thể khác. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức sâu sắc về các vấn đề lý luận trong lĩnh vực lễ hội, sự kiện và khai thác lễ hội, sự kiện trong kinh doanh du lịch trên thế giới và ở Việt Nam; Về phương pháp lập kế hoạch tổ chức lễ hội, sự kiện; Về xây dựng chiến lược marketing lễ hội, sự kiện và; Về quản trị tổ chức lễ hội, sự kiện. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành các phương diện nêu trên. Để sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể tổ chức được các lễ hội, sự kiện có qui mô địa phương/ quốc gia/quốc tế cho các điểm đến; cho các cơ quan đoàn thể, cho các doanh nghiệp. Học phần được đặt trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng dưới tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xã hội,…
  Self enrolment
Bỏ qua Navigation

Navigation

  • Diễn đànSite news

  • Khoá học

   • ĐẠI HỌC

    • Khoa Du lịch

     • Tổ chức lễ hội và sự kiện